Regulamin rankingu na najlepszego biegacza NKB Chyży – 2017

  1. W zabawie biorą udział tylko członkowie NKB Chyży.
  2. Wyniki biegu muszą być publikowane w internecie. Pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane wyniki z tras atestowanych.
  3. Prowadzone będą klasyfikacje biegaczy kobiet i mężczyzn, na dystansach biegów ulicznych czyli: 5km, 10km, 15km, półmaraton, maraton.
  4. Uzyskane najlepsze wyniki na każdym dystansie będą przeliczne wg kalkulatora VolkerDuerr’a, następnie sumowane. Uzyskana suma punktów wyłoni najlepszych.
  5. Bonusy. Za pokonanie każdego dystansu Super czyli 42-50km i Ultra, uzyskany i przeliczony wynik będzie dodany do sumy określonej w pkt. 4. Uzyskany wynik mnoży się przez stosunek dystansu do 100km. Powyższy przelicznik nie będzie obowiązywał w przypadku biegów górskich. Uzyskana liczba punktów nie będzie mnożona przez stosunek do dystansu 100 km.

Przykad: w czasie 5:30:21 pokonaliśmy dystans 48km czyli po przeliczeniu czas daje nam wynik 6,3pkt. Wynik ten mnożymy przez 0,48. Za tak pokonany dystans otrzymujemy bonus w wysokości 3,024.

Zarząd NKB życzy bojowego biegowego nastroju, dobrego zdrowia i dużo radości z biegania i uczestnictwa w zabawie.
Proszę o nadsyłanie ewentualnych uwag do regulaminu rankingu oraz do zestawionych wyników, ponieważ mogły się tam zakraść różnego rodzaju usterki.

KOBIETY

Ranking biegaczek na poszczególnych dystansach:

5 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

00:22:32

22,95

2

Bielawa Kamila

00:23:06

20,77

3

Jarnót Agnieszka

00:25:04

14,67

4

Dolecka Ela

00:26:35

11,22

10 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

00:45:18

27,68

2

Bielawa Kamila

00:47:51

22,36

3

Jarnót Agnieszka

00:47:52

22,33

4

Dolecka Ela

00:49:56

18,78

5

Marszałkiewicz Joanna

00:58:23

9,25

6

Tyczewska Agnieszka

01:03:15

6,16

15 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

01:18:05

17,68

2

Jarnót Agnieszka

01:24:33

15,83

21,097 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Bielawa Kamila

01:47:23

21,97

2

Jarnót Agnieszka

01:50:16

19,72

3

Perz Marzenna

01:52:37

18,06

4

Dolecka Ela

02:08:06

10,11

42,195 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Bielawa Kamila

04:08:57

14,76

2

Jarnót Agnieszka

04:09:21

14,65

3

Perz Marzenna

04:20:40

11,98

4

Marszałkiewicz Joanna

04:24:55

11,11

5

Dolecka Ela

04:25:29

11,00

RANKING PUNKTOWY KOBIET ZA ROK 2017

L.p.

Nazwisko i imię

Punkty

Razem

5 km

10 km

15 km

21,1km

42,2km

Bonus

1

Perz Marzenna

22,95

27,68

17,68

18,06

11,98

1,90

100,26

2

Jarnót Agnieszka

14,67

22,33

15,83

19,72

14,65

4,98

92,18

3

Bielawa Kamila

20,77

22,36

21,97

14,76

0,14

79,99

4

Dolecka Ela

11,22

18,78

10,11

11,00

2,61

53,72

5

Marszałkiewicz Joanna

9,25

11,11

1,38

21,74

6

Tyczewska Agnieszka

6,16

0,00

6,16

7

Frańska Karolina

0,00

0,00

MĘŻCZYŹNI

Ranking biegaczy na poszczególnych dystansach:

5 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Drgas Sławomir

00:19:55

27,90

2

Klimczyk Roman

00:20:00

27,49

3

Jakubowski Leszek

00:20:02

27,33

4

Kuczyński Piotr

00:20:49

23,84

5

Kuraś Szymon

00:21:00

23,09

6

Grześkowiak Maciej

00:21:20

21,78

7

Kabza Grzegorz

00:22:00

19,39

8

Szofer Adam

00:22:12

18,72

9

Frański Łukasz

00:22:19

18,35

10

Haliniak Marek

00:22:21

18,24

11

Kompanowski Mariusz

00:23:26

15,10

12

Konieczny Piotr

00:23:39

14,53

13

Korytowski Krzysztof

00:27:48

7,04

14

Jasiński Waldemar

00:28:05

6,70

15

Maziec Dariusz

00:40:55

0,71

16

Matusiewicz Sławomir

00:47:56

0,21

10 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Jankowiak Paweł

00:37:26

41,41

2

Jakubowski Leszek

00:40:10

33,07

3

Mańczak Bogdan

00:41:28

29,71

4

Drgas Sławomir

00:41:31

29,59

5

Kuczyński Piotr

00:42:27

27,40

6

Frański Łukasz

00:42:48

26,62

7

Klimczyk Roman

00:43:47

24,55

8

Grześkowiak Maciej

00:44:06

23,92

9

Kuraś Szymon

00:44:08

23,85

10

Zawadziński Maciej

00:44:57

22,30

11

Haliniak Marek

00:44:57

22,30

12

Kabza Grzegorz

00:45:29

21,34

13

Marciniak Janusz

00:45:53

20,65

14

Konieczny Piotr

00:47:05

18,71

15

Kompanowski Mariusz

00:47:15

18,45

16

Mrozik Paweł

00:48:15

16,99

17

Królik Krzysztof

00:50:08

14,55

18

Naporowski Damian

00:50:47

13,79

19

Banach Karol

00:51:25

13,09

20

Szułczyński Michał

00:52:21

12,12

21

Jasiński Waldemar

00:52:56

11,56

22

Korytowski Krzysztof

00:56:14

8,81

23

Maziec Dariusz

00:58:44

7,17

24

Matusiewicz Sławomir

01:03:51

4,70

25

Jankowski Radosław

01:05:43

4,03

15 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Kuczyński Piotr

01:09:04

23,15

21,097 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Jakubowski Leszek

01:30:36

32,64

2

Mańczak Bogdan

01:33:24

29,46

3

Kuczyński Piotr

01:33:51

28,97

4

Grześkowiak Maciej

01:37:04

25,75

5

Pięta Karol

01:38:50

24,14

6

Frański Łukasz

01:41:07

22,20

7

Zawadziński Maciej

01:41:50

21,62

8

Marciniak Janusz

01:42:18

21,26

9

Haliniak Marek

01:43:53

20,06

10

Szofer Adam

01:44:32

19,59

11

Drgas Sławomir

01:48:58

16,65

12

Konieczny Piotr

01:48:58

16,65

13

Jasiński Waldemar

02:03:02

9,94

14

Kompanowski Mariusz

02:06:36

8,72

15

Jankowski Radosław

02:22:15

4,92

16

Maziec Dariusz

02:27:43

4,02

17

Matusiewicz Sławomir

02:38:14

2,74

42,195 km

L.p.

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Jankowiak Paweł

03:02:53

38,29

2

Jakubowski Leszek

03:20:40

28,15

3

Bronowicki Ryszard

03:36:07

21,56

4

Kuczyński Piotr

03:43:34

18,95

5

Frański Łukasz

03:53:52

15,86

6

Marciniak Janusz

03:54:14

15,76

7

Haliniak Marek

03:54:58

15,56

8

Pięta Karol

03:57:08

14,99

9

Grześkowiak Maciej

04:05:48

12,90

10

Banach Karol

04:21:15

9,88

11

Kompanowski Mariusz

04:24:27

9,35

12

Konieczny Piotr

04:26:16

9,06

13

Królik Krzysztof

04:37:37

7,45

RANKING PUNKTOWY MĘŻCZYZN ZA ROK 2017

L.p.

Nazwisko i imię

Punkty

Razem

5 km

10 km

15 km

21,1km

42,2km

Bonus

1

Jakubowski Leszek

27,33

33,07

32,64

28,15

5,87

127,06

2

Kuczyński Piotr

23,84

27,40

23,15

28,97

18,95

0,00

122,31

3

Jankowiak Paweł

41,41

38,29

16,21

95,91

4

Grześkowiak Maciej

21,78

23,92

25,75

12,90

2,58

86,93

5

Frański Łukasz

18,35

26,62

22,20

15,86

3,88

86,90

6

Haliniak Marek

18,24

22,30

20,06

15,56

2,16

78,32

7

Drgas Sławomir

27,90

29,59

16,65

0,00

74,13

8

Konieczny Piotr

14,53

18,71

16,65

9,06

1,53

60,48

9

Mańczak Bogdan

29,71

29,46

0,00

59,16

10

Marciniak Janusz

20,65

21,26

15,76

0,11

57,78

11

Kompanowski Mariusz

15,10

18,45

8,72

9,35

2,04

53,66

12

Klimczyk Roman

27,49

24,55

0,00

52,04

13

Kuraś Szymon

23,09

23,85

0,00

46,94

14

Zawadziński Maciej

22,30

21,62

0,00

43,92

15

Kabza Grzegorz

19,39

21,34

0,00

40,73

16

Pięta Karol

24,14

14,99

0,00

39,13

17

Szofer Adam

18,72

19,59

0,00

38,31

18

Jasiński Waldemar

6,70

11,56

9,94

0,84

29,04

19

Banach Karol

13,09

9,88

2,19

25,16

20

Królik Krzysztof

14,55

7,45

0,00

22,00

21

Bronowicki Ryszard

21,56

0,00

21,56

22

Mrozik Paweł

16,99

0,00

16,99

23

Korytowski Krzysztof

7,04

8,81

0,00

15,85

24

Naporowski Damian

13,79

0,00

13,79

25

Maziec Dariusz

0,71

7,17

4,02

0,55

12,45

26

Szułczyński Michał

12,12

0,00

12,12

27

Jankowski Radosław

4,03

4,92

0,00

8,95

28

Matusiewicz Sławomir

0,21

4,70

2,74

0,00

7,65

29

Chylak Jakub

1,74

1,74

30

Funka Andrzej

0,36

0,36

31

Szkuta Michał

0,05

0,05

Aktualizacja: 21.03.2018r.