Regulamin rankingu na najlepszego biegacza NKB Chyży – 2011

  1. W zabawie biorą udział tylko członkowie NKB Chyży.
  2. Wyniki biegu muszą być publikowane w internecie. Pod uwagę w pierwszej kolejności będą brane wyniki z tras atestowanych.
  3. Prowadzone będą klasyfikacje biegaczy kobiet i mężczyzn, na dystansach biegów ulicznych czyli: 5km, 10km, 15km, półmaraton, maraton.
  4. Uzyskane najlepsze wyniki na każdym dystansie będą przeliczne wg kalkulatora VolkerDuerr’a, następnie sumowane. Uzyskana suma punktów wyłoni najlepszych.
  5. Bonusy. Za pokonanie każdego dystansu Super czyli 42-50km i Ultra, uzyskany i przeliczony wynik będzie dodany do sumy określonej w pkt. 4. Uzyskany wynik mnoży się przez stosunek dystansu do 100km. Powyższy przelicznik nie będzie obowiązywał w przypadku biegów górskich. Uzyskana liczba punktów nie będzie mnożona przez stosunek do dystansu 100 km.

Przykad: w czasie 5:30:21 pokonaliśmy dystans 48km czyli po przeliczeniu czas daje nam wynik 6,3pkt. Wynik ten mnożymy przez 0,48. Za tak pokonany dystans otrzymujemy bonus w wysokości 3,024.

  1. Nagrody. Dla najlepszej kobiety i mężczyzny Zarząd Klubu ufunduje puchary. Ponadto zostaną oni otoczeni dozgonną chwałą i powszechnym szacunkiem biegaczy oraz mijających ich na treningu kierowców ciężarówek.
  2. Zarząd NKB  życzy bojowego biegowego nastroju, dobrego zdrowia i dużo radości z biegania i uczestnictwa w zabawie.
  3. Punkt 5 (bonusy) będzie obowiązywał od 2012 r.

Proszę o nadsyłanie ewentualnych uwag do regulaminu rankingu oraz do zestawionych wyników, ponieważ mogły się tam zakraść różnego rodzaju usterki.

Jednak to zestawienie (ranking) jak i następne – pod względem pokonanego w zawodach dystansu proszę traktować w kategoriach zabawy o czym jest mowa na początku regulaminu.

Rysiek

 

OTO WYNIKI RANKINGU ZA ROK 2011:

 

KOBIETY

Ranking biegaczek na poszczególnych dystansach:

5 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

00:24:21

16,65

2

Łuczak Adrianna  (4,2 km)

00:22:27

10,27

3

Judek Natalia

nieznany

4

Siuba Rozalia

nieznany

 

 10 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Judek Natalia

0:47:14

23,54

2

Perz Marzenna

0:49:20

19,75

3

Łuczak Adrianna

0:54:06

13,25

4

Marszałkiewicz Joanna

00:55:27

11,83

5

Burkowska Kamila

01:11:44

3,02

 

15 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna (12 km)

01:03:08

15,96

2

Łuczak Adrianna

01:25:42

12,32

3

Marszałkiewicz Joanna

01:37:15

6,37

 

21,1 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

01:55:46

16,06

2

Łuczak Adrianna

01:57:17

15,17

3

Marszałkiewicz Joanna

02:11:06

9,04

 

42,2 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Perz Marzenna

04:31:03

9,97

 

Ranking biegaczek na dystansach 5 km, 10 km, 15 km 21,1, km i 42,2 km

 

L.p.

Nazwisko i imię

Punkty

Razem punkty

5 km

10 km

15 km

21,1 km

42,2 km

1

Perz Marzenna

16,56

19,75

15,96

16,6

9,97

78,84

2

Łuczak Adrianna

10,27

13,25

12,32

15,17

0

51,01

3

Marszałkiewicz Joanna

0

11,83

6,37

9,04

0

27,24

4

Judek Natalia

0

23,54

0

0

0

23,54

5

Burkowska Kamila

0

3,02

0

0

0

3,02

6

Siuba Rozalia

 

MĘŻCZYŹNI

 

Ranking biegaczy na poszczególnych dystansach

 

5 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Kuczyński Piotr

00:19:50

28,03

2

Raczkowiak Grzegorz

00:20:13

26,47

3

Bronowicki Ryszard

00:21:21

22,43

4

Szofer Adam

00:22:45

17,01

5

Barański Jacek

00:23:02

16,19

6

Funka Andrzej

27:02:00

8,05

 

10 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Klimczyk Roman

0:38:23

38,3

2

Raczkowiak Grzegorz

0:42:13

27,93

3

Pięta Karol

0:43:02

27,02

4

Szkuta Michał

0:42:38

26,99

5

Marchewka Marek

0:43:10

25,83

6

Kuczyński Piotr

0:43:30

25,13

7

Bronowicki Ryszard

0:43:53

24,35

8

Barański Jacek

0:44:31

23,11

9

Feliński Krzysztof

0:44:41

22,79

10

Naporowski Damian

0:45:30

21,31

11

Kabza Grzegorz

0:45:53

20,65

12

Szofer Adam

0:48:24

16,78

13

14

Grządzielski Jarosław

0:49:05

15,87

15

Funka Andrzej

0:55:27

9,39

16

Funka Łukasz

0:56:20

8,73

17

Stroński Tomasz

1:00:32

6,18

18

Zając Karol

1:00:59

5,96

19

Pięta Szymon

1:04:21

4,51

20

Pięta Waldemar

1:12:41

2,27

 

15 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Klimczyk Roman

01:01:46

34,01

2

Pięta Karol

01:05:59

27,26

3

Kuczyński Piotr

01:06:35

26,41

4

Szkuta Michał

01:11:08

24,26

5

Bronowicki Ryszard

01:09:32

22,58

6

Raczkowiak Grzegorz

01:16:32

15,58

7

Pięta Szymon

01:24:18

10,32

8

Funka Andrzej

01:25:42

9,58

 

21,1 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Pięta Karol

01:31:52

31,18

2

Klimczyk Roman

01:34:20

28,48

3

Kuczyński Piotr

01:34:55

27,88

4

Bronowicki Ryszard

01:38:32

24,42

5

Marchewka Marek

01:39:16

23,77

6

Feliński Krzysztof

01:42:22

21,22

7

Szkuta Michał

00:43:50

20,11

8

Raczkowiak Grzegorz

01:46:13

18,43

9

Barański Jacek

01:47:07

17,83

10

Szofer Adam

01:49:57

16,07

11

12

Funka Andrzej

02:08:46

8,06

 

42,2 km

L.p

Nazwisko i imię

Czas

Punkty

1

Kuczyński Piotr

03:20:58

28,02

2

Bronowicki Ryszard

03:27:49

24,89

3

Pięta Karol

03:29:09

24,29

4

Marchewka Marek

03:47:08

17,83

5

Feliński Krzysztof

03:55:24

15,45

6

Szkuta Michał

03:58:55

14,54

9

Raczkowiak Grzegorz

04:31:05

8,34

7

Funka Andrzej

04:33:24

8,01

8

Pięta Szymon

05:01:11

4,96

 

Ranking biegaczy na wszystkich dystansach

 

L.p. Nazwisko i imię

Punkty

Razem punkty

5 km

10 km

15 km

21,1 km

42,2 km

1 Kuczyński Piotr

28,03

25,13

26,41

27,88

28,02

135,47

2 Bronowicki Ryszard

22,43

24,35

22,28

24,42

24,89

118,37

3 Pięta Karol

27,02

27,26

31,18

24,29

109,75

4 Klimczyk Roman

38,03

34,01

28,48

100,52

5 Raczkowiak Grzegorz

26,47

27,93

15,58

18,48

8,34

96,80

6 Szkuta Michał

26,99

24,26

20,11

14,54

85,9

7 Marchewka Marek

25,83

27,77

17,83

71,43

8 Feliński Krzysztof

22,79

21,22

15,45

59,46

9 Barański Jacek

16,19

23,11

17,83

57,13

10 Szofer Adam

17,01

16,78

16,07

49,86

11 Funka Andrzej

8,05

9,39

9,58

8,06

8,01

43,09

12

27,59

13 Naporowski Damian

21,31

21,31

14 Kabza Grzegorz

20,65

20,65

15 Pięta Szymon

4,51

10,32

4,96

19,79

16 Grządzielski Jarosław

15,87

15,87

17 Funka Łukasz

8,73

8,73

18 Stroński Tomasz

6,18

6,18

19 Zając Karol

5,96

5,96

20 Pięta Waldemar

2,27

2,27