Uzupełnij pozycje obowiązkowe *
Dane osobowe:
imię *
nazwisko *
płeć *
M K
data urodzenia *
--
telefon GSM

w postaci (+48602123123)
adres e-mail *
klub
Dane adresowe:
ulica nr. domu *
kod pocztowy *
miejscowość *
Zgadzam się na publikację wyników: *
Tak Nie
* Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem zdrowy i zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy i w jej materiałach informacyjnych. Wyrażam zgodę na udział w konkursach organizowanych w ramach zawodów. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą przetwarzane przez NKB "Chyży", Oś. Radosne 5/2, 64-300 Stary Tomyśl w celu organizacji imprezy sportowej. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje obowiązkowe