Sprawdź najnowsze wpisy:

PRZYBIJ PIĄTKĘ 2018

02.06.2018

 
Uzupełnij pozycje obowiązkowe *
Dane osobowe:
imię *
nazwisko *
płeć *
M K
data urodzenia *
- -
telefon GSM

w postaci (+48602123123)
adres e-mail *
klub
Dane adresowe:
ulica nr. domu *
kod pocztowy *
miejscowość *
Zgadzam się na publikację wyników: *
Tak Nie
* Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem zdrowy i zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy i w jej materiałach informacyjnych. Wyrażam zgodę na udział w konkursach organizowanych w ramach zawodów. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Przeczytaj Regulamin Zawodów
* - Pozycje obowiązkowe